กุลาลภาชน น.,นปุ. ภาชนะอันเป็นวิการแห่งดิน แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. กุลาลภาชนํ อ. ภาชนะอันเป็นวิการแห่งดิน เป็นฉัฏฐีตัปปุริส