+ จร ธาตุ ในความประพฤติ + ณฺย ปัจจัย ลบ ณฺ เหลือไว้แต่ ย ลง อิ อาคม ได้รูปเป็น อาจริย แปลว่า อัน…พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อ เป็น