ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ตฺวา ปัจจัย รัสสะ อี ที่ นี เป็น อิ แล้ววิการ อิ เป็น เอ สำเร็จรูปเป็น อาเนตฺวา