ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อาหรติ