ผู้อยู่ในมหาวิหารชื่อว่าโกฏิบรรพตโดยปกติ มาจาก โกฏิปพฺพตมหาวิหาร บทหน้า + วส ธาตุ ในความอยู่ + ณี ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณี ปัจจัย