ภวิสสันติวิภัตติ แปลง ส ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ ลง อิ อาคม ลบ สฺ เหลือไว้แต่ สํ สำเร็จรูปเป็น อิจฺฉิสํ