อาคมึสุ ก. (เช่น เถรา อ. พระเถระ ท.) มาแล้ว อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนี