อาจินํ ก. สั่งสมอยู่ ศัพท์เดิมเป็น อาจินนฺต อ การันต์ ในปุงลิงค์ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ สำเร็จรูปเป็น