อาทิปริโยสาเนสุ น.,นปุ. ครั้นเมื่อเบื้องต้นและที่สุดลงรอบ ท. เป็นอสมาหารทวันทวสมาส วิ.ว่า อาทิ จ ปริโยสานญฺจ = อาทิปริโยสานานิ