อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวส น.,ปุ. วันแห่งอาสาฬหปุณณมี แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส ในวันแห่งอาสาฬหปุณณมี เป็น