อาโรเจสฺสามิ ก. (อหํ อ. เรา) จักกราบทูลแจ้ง อา บทหน้า + รุจ ธาตุ ในความชอบใจ ด้วยอำนาจอุปสัค แปลว่า บอก + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สฺสามิ