อิจฺฉา น.,อิต. ความปรารถนา, ความอยาก แจกเหมือน กญฺา เช่น ทุ.เอก. อิจฺฉํ ซึ่งความปรารถนา ต.เอก. อิจฺฉาย ด้วยความอยาก