อิสิคณ น.,ปุ. หมู่แห่งฤาษี แจกเหมือน ปุริส เช่น จ.เอก. อิสิคณสฺส แก่หมู่แห่งฤาษี เป็นฉัฏฐีตัปปุริส