เอกคนฺธกุฏิ น.,อิต. พระคันธกุฎีหลังเดียวกัน แจกเหมือน รตฺติ เช่น ส.เอก. เอกคนฺธกุฏิยํ ในพระคันธกุฎีหลังเดียวกัน เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอกา คนฺธกุฏิ = เอกคนฺธกุฏิ