เอกาทสม ว. ที่สิบเอ็ด เป็นได้ ๓ ลิงค์ ปุ. และ นปุ. ได้รูปเป็น เอกาทสม อิต. ได้รูปเป็น เอกาทสี ปุ. แจกเหมือน ปุริส เฉพาะฝ่ายเอก. เช่น ป.เอก.