เอกโยชน น.,นปุ. โยชน์หนึ่ง แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. เอกโยชนํ สิ้นโยชน์หนึ่ง เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอกํ โยชนํ = เอกโยชนํ คำว่า โยชน์ เป็น มาตราวัดระยะ ดู อุสภ ๓