เอกํส ๒ น.,ปุ. บ่าข้างหนึ่ง แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. เอกํเส ที่บ่าข้างหนึ่ง เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอโก อํโส = เอกํโส