แปลว่า เข้าจำ + ติ วัตตมานาวิภัตติ [อุป – อุส – ติ] ระหว่าง อุป – อุส ลบสระหลัง คือ อุ ที่ อุส ทีฆะสระหน้า คือ อ ที่ ป เป็น อา สำเร็จรูปเป็น อุปาสติ