โกฏฺฏ ธาตุ ในความทุบ + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น โกฏฺเฏตฺวา