โอกฺกมิตฺวา ก. ก้าวลงแล้ว โอ บทหน้า + กม ธาตุ ในความก้าวไป + ตฺวา ปัจจัย ซ้อน กฺ หน้าธาตุ ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น โอกฺกมิตฺวา