ในความอดโทษ + ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป สำเร็จรูปเป็น ขมาเปตฺวา