ในความไป, ความถึง + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สฺสาม ภวิสสันติวิภัตติ ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น คมิสฺสาม