๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ .

นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

ศักดิ์สิทธิ์มิ่งเมือง เชื่อกันแต่โบราณว่าบันดาลแต่ความสุข ประดุจพระบรมศาสดาเมตตาโปรดสรรพสัตว์
ไขปริศนาเรื่องเล่าไร้เงา เรื่องราวที่ผูกเป็นเรื่องเล่า ตกตะกอนนอนนิ่งแนบอยู่ในจิตวิญญาณของชาวนครศรีธรรมราชมาช้านาน ถึงแม้จะมีผู้เคยไขปริศนาทิ้งไว้แล้วเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีก่อน ก็ไม่อาจเลือนรางภาพจำเหล่านั้นลงได้ จนต้องไขปริศนาที่ซ้อนกับปริศนาอีกกระเปาะจึงจะเห็นธรรมอันเร้นอยู่ในความเชื่อนั้น

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ

อิโสตัง พุทธะปิติอิ

เครื่องนมัสการ

ดอกไม้ ๑ ช่อ ธูป ๓ เทียน ๒ แผ่นทองคำ ๙ พระบฏ ๑

๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ .

สักการะหลักเมือง เสริมดวงชะตาราศี มีชัย

หลักเมืองนครศรีธรรมราช สร้างตามคติศรีวิชัย ทุกระเบียบวิธีเต็มไปด้วยความเข้มขลังและแบบแผนตามโบราณ เพื่อการพลิกบ้านคืนเมือง ฟื้นดวงชะตาราศี การได้สักการะบูชาจึงเสมือนได้รีเซ็ตชะตาชุบราศี มีโชค มีลาภ มีชัย

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง

ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง

เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย ธูป เทียน บายศรี เครื่องตั้งสังเวย

เพื่อเป็นการสักการะวันทา พระหลักเมือง และเทพเทวดาทั้งหลาย

ขอจงรับ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวข้าพเจ้า และครอบครัว เทอญ

เครื่องนมัสการ

เทียน ๑ เล่ม ธูป ๙ ดอก ดอกไม้ ๑ ช่อ บายศรีปากชาม ๑

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ .

รับประทานอาหารพื้นบ้านที่ครัวนคร

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ . (ใช้เวลาเดินทางระหว่างนครศรีธรรมราช-วัดเจดีย์ไอ้ไข่ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ขอได้ไหว้รับ

ทันตา ทันใจ ทันต้องการ ทุกคำอธิษฐานที่ได้รับการตอบกลับเป็นความสำเร็จ ทำให้ปาฏิหาริย์ของไอ้ไข่เป็นที่โด่งดังไม่แพ้เสียงประทัดแก้บน ที่สนั่นวัดในทุก ๆ ชั่วโมง จนเศษซากกองพะเนินเป็นภูเขาประทัดลูกย่อมๆ แค่เข้าใจวิธีการ ทุกความปรารถนาก็เป็นไปได้

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

เครื่องไหว้

การบน

จุดธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกไม้ ๑ ช่อ

การแก้บน 

ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกไม้ ๑ ช่อ พร้อมของแก้บน

(วันที่ )

๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ . 

ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

พิสูจน์แอ่งน้ำจืดกลางทะเล สัมผัสเสน่ห์โลมาสีชมพูเตรียมตัวลงเรือออกทะเล ยลเสน่ห์อ่าวขนอม พิชิตเกาะนุ้ยที่มาของตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม โพธิสัตโต อะคันติมายะ อิติ ภะคะวา (๓ จบ)

เครื่องสักการะ

ดอกไม้ ๑ ช่อ ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ .

รับประทานอาหารพื้นถิ่น (ซีฟู้ดครัวตังเก ริมคลองขนอม)

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ .

ยอหนอขอพร วิงวอนตาพรานบุญหนุนทรัพย์

ขอพรตาพรานบุญ ถวายผ้าชุบอาบ ขอโชค ขอลาภ ขอทรัพย์อย่าให้นับขาดสาย

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย (๓ จบ)

เครื่องสักการะ

พวงมาลัย ๑ ธูป ๙ ดอก เทียน ๑ เล่ม หมากพลู ยาสูบ ๑ ชุด

๑๗.๐๐ .

เข้าที่พักเครือข่ายคีรีวงโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชาวนครพร้อมรับประทานอาหารเย็นฝีมือชาวคีรีวง