ลูกเห็ด เครื่องแกง

มันกุ้ง

หอยเสียบดองน้ำปลา

ลูกประดอง

สะตอดอง


กุ้งส้ม

ทอดมันกุ้งใบเล็บครุฑ

ข้าวยำน้ำ ยำเครื่อง

ไก่กอและ

ข้าวหมกน้ำจิ้มสีส้ม

ผัดหมี่เครื่องแกงกุ้ง

สลัดแขก