กจฺฉุจุณฺณ น.,นปุ. ผงแห่งหมามุ่ย แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. กจฺฉุจุณฺณานิ ซึ่งผงแห่งหมามุ่ย