Q&A

พจนานุกรมบาลี-ไทย
ธรรมบท 1-4 เล่มละ 499 บาท
ธรรมบท 5-8 เล่มละ 500 บาท
ชุดรวมชุดละ 999 บาท


บัญชีสำหรับการโอนเงินบริจาคจัดพิมพ์

ชื่อบัญชี "วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก เพื่อจัดพิมพ์พจนานุกรมบาลี-ไทย"
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาพระราม ๙ ซอย ๑๓
เลขที่บัญชี : 076-0-29621-9

หากต้องการขอใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ทั้งนี้ใบอนุโมทนาบัตรจะออกตามจำนวนเงินที่บริจาคพจนานุกรมให้วัดตั้งแต่500บาทขึ้นไปเท่านั้น

หากท่านประสงค์รับพจนานุกรมไปใช้หรือบริจาคเอง จะได้รับเป็นใบเสร็จรับเงิน