(กมฺมานิ) แจกเหมือน อกฺขิ คำว่า ฆาตก มาจาก หน ธาตุ ในความฆ่า + อ ปัจจัย แปลง หน ธาตุ เป็น ฆาต ลง ก สกัตถ์