การก ว.,ปุ. ผู้กระทำ แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. การโก (ภิกฺขุ) ผู้กระทำ กร ธาตุ ในความทำ + ณฺวุ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณฺวุ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุ