กุล เช่น ส.เอก. อาจริยธนํ ซึ่งทรัพย์ของอาจารย์ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาจริยสฺส ธนํ = อาจริยธนํ