กุหิญฺจิ อัพ. ใน -ไหนๆ มาจาก กึ ศัพท์ ลง หึ ปัจจัย มี จิ ต่อท้าย แปลง กึ เป็น กุ แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ จ อยู่หลัง สำเร็จรูปเป็น กุหิญฺจิ เช่น กุหิญฺจิ (ภเว) ในภพ ไหนๆ