ขลิตฺวา ก. พลาดแล้ว ขล ธาตุ ในความพลาด, ความพลั้งพลาด + ตฺวา ปัจจัย ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น ขลิตฺวา