ขาทนวส น.,ปุ. อำนาจแห่งอันเคี้ยวกิน แจกเหมือน ปุริส เช่น ต.เอก. ขาทนวเสน ด้วยอำนาจแห่งอันเคี้ยวกิน เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า