คนฺตุํ น. อ. อันไป, เพื่ออันไป คม ธาตุ ในความไป + ตุํ ปัจจัย แปลง ม ที่สุดธาตุ เป็น นฺ สำเร็จรูปเป็น คนฺตุํ ดู อกฺโกสิตุํ