คพฺภ ๑ น.,ปุ. ครรภ์ แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. คพฺภํ ซึ่งครรภ์ คำว่า คพฺภ ถ้าแปลออกรูปและสาธนะ แปลว่า ผู้ทรงไว้ มาจาก คพฺภ ธาตุ