ความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + ตุก ปัจจัยในนามกิตก์ (นอกแบบ) แปลง ม ที่สุดธาตุ เป็น นฺ ได้รูปเป็น อาคนฺตุก แปลว่า ผู้จรมา เป็น