คหณสทิส ว. เช่นกับด้วยการถือเอา นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. คหณสทิสํ (คหณํ) อ. การถือเอา เช่นกับด้วยการถือเอา เป็นตติยา