คหนนิสฺสิต ว. ตัวอาศัยแล้วซึ่งรกชัฏ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. คหนนิสฺสิตํ (วาตมิคํ) ซึ่งเนื้อสมัน ตัวอาศัยแล้วซึ่งรกชัฏ เป็นทุติยา