คำว่า อารญฺก มาจาก อรญฺ ศัพท์ + ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต ใช้แทน วสติ ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นศัพท์ เป็น อา ลบ ณ ทิ้ง ลง ก สกัตถ์ ได้รูปเป็น อารญฺก