คำว่า อุปจฺเฉท มาจาก อุป บทหน้า + ฉิท ธาตุ ในความตัด + ณ ปัจจัย ซ้อน จฺ หน้า ฉิท ธาตุ ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย วิการ อิ ที่ ฉิท ธาตุ เป็น เอ