ตัทธิต มีอสมาหารทิคุสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทิคุ.วิ. เอกํ ปทํ = เอกปทํ อิก.ตทัส.วิ. เอกปทํ อสฺส อตฺถีติ