ตัปปุริสสมาส มี อิย ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อิย.ชาตา.วิ.