ต่อเป็น กุสลูป ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย วิการ อิ ที่ ทิส เป็น เอ ลบ ณ ได้รูปเป็น กุสลูปเทส แปลว่า เป็นเครื่องเข้าแสดงอ้างของบุคคลผู้ฉลาด เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ วิ.ว่า กุสโล อุปเทเสติ เอเตนาติ กุสลูปเทโส (อุปาโย) บุคคลผู้ฉลาด ย่อมเข้าไปแสดงอ้าง ด้วยอุบายนั่น เหตุนั้น