ธาตุ ในความพลั้งพลาด + ต ปัจจัย ในนามกิตก์ (นอกแบบ) ลง อิ อาคม ได้รูปเป็น ขลิต แปลว่า ความพลั้งพลาด เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า ขลนํ = ขลิตํ ความพลั้งพลาด ชื่อว่า ขลิตํๆ ความพลั้งพลาด