นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. เอกสํวจฺฉเร ในปีหนึ่ง เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอโก สํวจฺฉโร = เอกสํวจฺฉโร หรือ เอกํ สํวจฺฉรํ = เอกสํวจฺฉรํ