นายช่าง ผู้กระทำซึ่งเรือน มาจาก คห บทหน้า + กร ธาตุ ในความทำ + ณฺวุ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณฺวุ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา แปลง ณฺวุ