บทหน้า + ปท ธาตุ ในความเกิด + ณ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ ได้รูปเป็น คณฺฑุปาท (ซ้อน ปฺ เป็น คณฺฑุปฺปาท