บทหน้า + สธ ธาตุ ในความสำเร็จ + ณฺวุ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณฺวุ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา แปลง ณฺวุ เป็น อก ได้รูปเป็น อายสาธก แปลว่า