บทหน้า + อิ ธาตุ ในความไป, ความถึง + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง อิ ธาตุ เป็น เอ สำเร็จรูปเป็น อุเปติ