ปัจจัยในปริมาณตัทธิต ใช้แทน ปริมาณ ศัพท์ ซ้อน ตฺ ลบ ณ ได้รูปเป็น เอตฺต แจกเหมือน ย ศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ ปุ. เช่น ป.เอก. เอตฺโต (เทยฺยธมฺโม) อ. ไทยธรรม อันมีประมาณเท่านี้ อิต. เช่น ป.เอก. เอตฺตา (ยาคุ) อ. ข้าวต้ม มีประมาณเท่านี้