พิหิสมาส มีอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทวัน.วิ. อิสิคิลิ จ เวปุลฺโล จ เวภาโร จ = อิสิคิลิเวปุลฺลเวภารา ฉ.ตุล.วิ. อิสิคิลิเวปุลฺลเวภารา อาทโย เยสํ เต อิสิคิลิเวปุลฺลเวภาราทิกา (ปพฺพตา) [บทสมาส ลง ก สกัตถ์] แจกเหมือน ปุริส